ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 

KIS 4. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

I. WYTWARZANIE ENERGII

II. SMART GRIDS / INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

III. MAGAZYNOWANIE ENERGII

IV. OZE

V. ENERGETYKA PROSUMENCKA

VI. ENERGETYKA Z ODPADÓW, PALIW ALTERNATYWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

I. MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

II. SYSTEMY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

III. ROZWÓJ MASZYN I URZĄDZEŃ

IV. ROZWÓJ APLIKACJI I ŚRODOWISK PROGRAMISTYCZNYCH

V. ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE

VI. WERYFIKACJA ENERGETYCZNA I ŚRODOWISKOWA

VII. PRZETWARZANIE I POWTÓRNE UŻYCIE MATERIAŁÓW

 

KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

I. INNOWACYJNE ŚRODKI TRANSPORTU

II. PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I KOMPONENTY W ŚRODKACH TRANSPORTU

III. SYSTEMY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

IV. INNOWACYJNE MATERIAŁY W ŚRODKACH TRANSPORTU

V. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŚRODKÓW TRANSPORTU I ICH CZĘŚCI

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU