ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

DZIAŁ I – NOWE PRODUKTY I TECHNOLOGIE

I. Badania i rozwój produktów leczniczych

II. Produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) oraz biologiczne

III. Badania i rozwój innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

IV. Bioinformatyka

V. urządzenia i wyroby medyczne

VI. Technologie Medyczne

VII. Informatyczne narzędzia medyczne

DZIAŁ II – DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB

I. Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji

II. Markery/testy

III. Telemedycyna

IV. skoordynowana opieka zdrowotna

V. Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne

VI. badania kliniczne

DZIAŁ III – WYTWARZANIE PRODUKTÓW

I. Produkty lecznicze biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne oraz wyroby medyczne oraz suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

II. Substancje czynne (aktywne) produktów leczniczych (API)

III. Produkty lecznicze do stosowania zewnętrznego, dermatologiczne i kosmetyczne

IV. Produkty lecznicze pochodzenia naturalnego