ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

DZIAŁ I – NOWE PRODUKTY I TECHNOLOGIE

V. urządzenia i wyroby medyczne

VI. Technologie Medyczne

VII. Informatyczne narzędzia medyczne

DZIAŁ II – DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB

II. Markery/testy

III. Telemedycyna

DZIAŁ III – WYTWARZANIE PRODUKTÓW

IV. Produkty lecznicze pochodzenia naturalnego