KIS 11. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

I. Projektowanie i optymalizacja procesów

 1. Inteligentne systemy bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych oraz robotów.
 2. Projektowanie zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna-maszyna, system-system.
 3. Wirtualne prototypowanie rozwiązań w automatyzacji i robotyce procesów.
 4. Rozwój i projektowanie rozwiązań informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję, systemy eksperckie, rozbudowane systemy wnioskowania, systemy oparte o symulacje komputerowe na różnym poziomie złożoności, systemy wieloagentowe.
 5. Systemy optymalizacji procesów pomocniczych w procesach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.
 6. Projektowanie, optymalizacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych.

II. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów

 1. Technologie inteligentnego sterowania urządzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych.
 2. Technologie mobilne w urządzeniach, maszynach, robotach oraz w procesach wytwórczych i logistycznych.
 3. Techniki sensorowe, napędy, zasilanie w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach.
 4. Technologie wytwarzania i montażu w warunkach kosmicznych.
 5. Metody, narzędzia, oprzyrządowanie, materiały i procesy związane z technologią przyrostową.

III. Diagnostyka i monitorowanie

 1. Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania procesów, maszyn, urządzeń, robotów oraz układów z nich złożonych wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe.
 2. Inteligentne systemy pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

IV. Systemy sterowania

 1. Innowacyjne systemy sterowania maszyn i urządzeń, robotów oraz innowacyjne systemy rozproszone i/lub wieloagentowe zwiększające efektywność realizacji procesów wytwórczych, w tym odporne na zakłócenia i błędy pojawiające się podczas autonomicznego działania maszyn i urządzeń.
 2. Oprogramowanie i systemy obliczeń do celów symulacji, modelowania i optymalizacji systemów sterowania.
 3. Systemy sterowania robotów, pojazdów i innych urządzeń mobilnych, w tym bezzałogowych.
 4. Systemy wizyjne i tomograficzne w automatyzacji i robotyzacji.

V. Maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy

 1. Bezzałogowe systemy i roboty pracujące w warunkach specjalnych.
 2. Mobilne roboty i egzoszkielety.
 3. Manipulatory i chwytaki.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU