V. Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich cześci

  1. Modyfikacja oraz budowa nowych linii technologicznych i systemów produkcyjnych środków transportu, komponentów i części, w tym recyklingu.

  2. Innowacyjne systemy projektowania i oceny jakości w zakresie: metod, technik, infrastruktury pomiarowej i procedur dotyczących kontroli jakości (technicznej) na wszystkich etapach produkcji oraz gotowych wyrobów, w tym oceny ich właściwości funkcjonalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych.

  3. Innowacyjne systemy zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.

  4. Innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji w przedsiębiorstwach.

  5. Innowacyjne metody ograniczania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

  6. Innowacyjne technologie produkcji, w tym technologie łączenia, modelowania i obróbki.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU