IV. Innowacyjne materiały w środkach transportu

  1. Innowacyjne materiały metalowe.

  2. Innowacyjne materiały polimerowe.

  3. Innowacyjne materiały kompozytowe.

  4. Innowacyjne pokrycia oraz powłoki.

  5. Innowacyjne materiały hybrydowe, w tym blachy organiczne lub struktury bioniczne.

  6. Innowacyjne materiały na bazie surowców wtórnych.

  7. Innowacyjne materiały eksploatacyjne, w tym niskoemisyjne nośniki energii.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU