III. Systemy zarządzania transportem

  1. Środki organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację preferencji dla transportu zbiorowego.

  2. Środki organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację preferencji dla ekologicznych środków transportu.

  3. Rozwój inteligentnych systemów transportowych, w tym m.in. transportu modalnego oraz optymalnego zarządzania energią.

  4. Inteligentne proekologiczne systemy zarządzania dostępem do stref chronionych.

  5. Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu w transporcie.

  6. Systemy komunikacji środka transportu z otoczeniem.

  7. Systemy minimalizujące oddziaływanie środków transportu na otoczenie, w tym systemy i technologie oceny oddziaływania środków transportu na zdrowie i bezpieczeństwo.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU