II. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu

  1. Alternatywne napędy i źródła zasilania w transporcie, w tym indukcyjne bezstykowe systemy przekazywania energii do środków transportu.

  2. Napędy wykorzystujące OZE i źródła energii z odpadów.

  3. Innowacyjne systemy i komponenty przetwarzania, w tym odzysku i magazynowania energii.

  4. Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.

  5. Innowacyjne systemy recyklingu, odzysku i utylizacji.

  6. Innowacyjne systemy redukcji szkodliwych emisji.

  7. Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.

  8. Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.

  9. Systemy biomechaniczne w elementach wyposażenia środków transportu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU