I. Innowacyjne środki transportu

  1. Optymalizacja środków transportu poprzez redukcję masy i rozmiarów przy zachowaniu funkcjonalności (zmniejszenie energochłonności i emisji zanieczyszczeń, materiałochłonności, zwiększanie sprawność).

  2. Intermodalność środków transportu, w tym dyfuzja rozwiązań technicznych i technologicznych pomiędzy systemami transportowymi.

  3. Infrastruktura do eksploatacji innowacyjnych środków transportu.

  4. Modułowa budowa środków transportu, w tym wymiana jednostek napędowych.

  5. Specjalne i specjalizowane środki transportu.

  6. Środki transportu zasilane alternatywnymi źródłami energii wraz z infrastrukturą do ich obsługi.

  7. Autonomiczne środki transportu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU