VII. Przetwarzanie i powtórne użycie materiałów

  1. Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów oraz elementów konstrukcyjnych
    i izolacyjnych (odzysk, w tym recykling) w budownictwie.

  2. Nowe technologie i linie technologiczne do wytwarzania materiałów i wyrobów dla budownictwa
    z zastosowaniem surowców towarzyszących, produktów ubocznych i odpadów.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU