III. Rozwój maszyn i urządzeń

 1. Bezodpadowe/ nisko odpadowe technologie i linie technologiczne ukierunkowane na obniżenie kosztów i/lub zwiększenie efektywności w produkcji materiałów, wyrobów budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych.

 2. Linie technologiczne, maszyny i urządzenia z nimi związane, umożliwiające produkcję (prefabrykację) modułów przegród budowlanych o wysokim oporze termicznym i niskiej energii wbudowanej.

 3. Maszyny i urządzenia obniżające energochłonność i pracochłonność procesu budowy oraz zwiększające bezpieczeństwo pracy.

 4. Urządzenia i systemy zarządzania energią pozwalające na automatyczne i płynne korzystanie
  w budynkach z wielu źródeł zasilania.

 5. Urządzenia i systemy zasilania budynków prądem stałym (DC – Direct Current).

 6. Sterowniki BMS/HMS (Building/Home Management System) instalowane na stałe w sprzęcie AGD/oświetleniu, przystosowane do współpracy z BMS budynku.

 7. Urządzenia i systemy konwersji, magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej i odpadowej.

 8. Urządzenia integrujące systemy konwersji i magazynowania energii.

 9. Urządzenia mikro lub małej skali o wysokiej sprawności do przetwarzania energii zawartej
  w środowisku w energię elektryczną, ciepło i chłód do zastosowań w budownictwie.

 10. Urządzenia i systemy racjonalizacji wykorzystania, pozyskiwania, oczyszczania i uzdatniania wody.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU