II. Systemy energetyczne budynków

 1. Zintegrowane podejście do systemów zarządzania budynkiem.

 2. Technologie i systemy inteligentnego budynku ze szczególnym uwzględnieniem nowych algorytmów optymalizujących wykorzystanie energii z zintegrowanych z budynkiem źródeł odnawialnych
  i lokalnych systemów akumulacji, zaawansowanych systemów prognozowania wytwarzania
  i zapotrzebowania na energię.

 3. Technologie i systemy integrujące zespoły inteligentnych budynków i infrastruktury inteligentnych miast.

 4. Systemy pozwalające na łatwe i pełniejsze wykorzystanie funkcji budynków inteligentnych, w tym ułatwienia dostępu i sterowania (sterowanie gestem i mową) przy wykorzystaniu kamer, wizualna identyfikacja zagrożeń (np. pożaru czy powodzi), identyfikacja użytkownika przez inteligentny budynek.

 5. Inteligentne systemy przedpłatowe za media dostarczane do budynku.

 6. Aktywne systemy fasadowe chroniące przed przegrzewaniem.

 7. Systemy dystrybucji energii w budynku w zależności od dostępności i chwilowych potrzeb, poprzedzone opracowaniem systemu priorytetyzacji wykorzystania różnych źródeł energii
  w zintegrowanym systemie energetycznym budynku.

 8. Systemy inteligentnego oświetlenia.

 9. Rozwój algorytmów i systemów zarządzania budynkiem wpływających na świadomość użytkowników w zakresie wykorzystania energii w ramach systemu DSM (Demand-Side Management).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU