I. Materiały i technologie

 1. Materiały o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych,
  o podwyższonej odporności na procesy starzenia, paro-przepuszczalnych, niskiej energii wbudowanej, wysokiej odporności ogniowej, niskiej emisyjności, termo-refleksyjne oraz wytwarzane z surowców roślinnych i technologie ich wytwarzania.

 2. Materiały i technologie wykorzystywane do rewitalizacji budynków, w tym zabytkowych.

 3. Materiały i technologie termo-modernizacyjne do zastosowania na istniejących ociepleniach, które wymagają poprawy izolacyjności.

 4. Materiały służące do akumulowania ciepła i chłodu oraz technologie ich wytwarzania.

 5. Materiały i technologie wytwarzania powłok o podwyższonych parametrach, utrudniających rozwój grzybów, bakterii i alg.

 6. Materiały, o zmiennych parametrach fizycznych, regulowanych parametrami środowiska zewnętrznego i/lub systemem zarządzania energią w budynku, w tym materiały o zmiennych właściwościach cieplnych, spektralnych, wilgotnościowych i inne, oraz technologie ich wytwarzania.

 7. Materiały przezroczyste i technologie ich wytwarzania; okna, systemy przeszkleń o zmiennych parametrach optycznych dla promieniowania słonecznego.

 8. Długowieczne pokrycia dachowe i inne materiały, charakteryzujące się wysoką odpornością
  na czynniki degradujące, chroniące budynki przed czynnikami atmosferycznymi, w tym o zmiennych właściwościach absorpcyjnych, oraz technologie ich wytwarzania.

 9. Materiały i technologie chroniące budynki przed przegrzewaniem i/lub ograniczające straty ciepła.

 10. Badania i technologie związane z procesami transportu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych
  w zależności od zastosowanych materiałów izolacyjnych i technologii termomodernizacji.

 11. Materiały i technologie systemów wykorzystania oświetlenia światłem dziennym o wysokiej efektywności i sterowalności.

 12. Materiały i technologie słonecznych systemów pasywnych zintegrowanych z obudową budynku.

 13. Materiały i technologie energetyki słonecznej cieplnej (aktywne) zintegrowane z budynkiem.

 14. Materiały i technologie fotowoltaiczne zintegrowane z obudową budynku.

 15. Materiały i technologie wielofunkcyjnych energetycznie (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, klimatyzacja, produkcja energii elektrycznej) obudów budynku.

 16. Energooszczędne oświetlenie, serwisowalne modułowe oprawy energooszczędnego oświetlenia
  o zminimalizowanej energii wbudowanej, oprawy zwiększające skuteczność chłodzenia i trwałość ich elementów, oraz materiały i technologie ich wytwarzania.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU