V. Energetyka prosumencka

Obszar ten obejmuje przyjazne w użytkowaniu technologie i systemy, których zastosowanie przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości zasilania odbiorców w sieciach i instalacjach niskiego napięcia. Badania powinny zmierzać do stworzenia warunków rozwoju i upowszechnienia tych rozwiązań oraz aktywizacji grupy konsumenckiej do ich wprowadzania.

 1. Prosumenckie źródła energii

 • Innowacyjne, wysokosprawne urządzenia i systemy mikrogeneracyjne ciepła i/lub energii elektrycznej, zasilane z dowolnego źródła energii pierwotnej.

 • Zintegrowane układy do wytwarzania różnych nośników energii: elektrycznej, ciepła, chłodu, lub ewentualnie inne media.

 • Wysokosprawne systemy konwersji i użytkowania energii w małej skali, usytuowane w pobliżu lub bezpośrednio u użytkownika.

 • Źródła odnawialne małej mocy zintegrowane z zasobnikami energii, dla poprawy jakości zasilania i efektywności energetycznej.

 • Efektywne energetycznie, prosumenckie (tanie i łatwe w obsłudze) systemy umożliwiające dostosowanie ilości energii wytwarzanej w mikroźródłach do zapotrzebowania odbiorcy.

 • Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w mikroźródłach: fotowoltaicznych (w tym nowe materiały do zastosowań w fotowoltaice), ogniwach paliwowych, biologicznych i mikrobiologicznych, wykorzystujących zjawiska termoelektryczne, piezoelektryczne i in. do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

 • Mobilne źródła energii elektrycznej (środki transportu lądowego i wodnego) w odniesieniu do magazynowania energii elektrycznej i zwiększenia niezawodności zasilania układów prosumenckich.

 • Systemy umożliwiające wykorzystanie energii odpadowej w skali mikro.

 • Innowacyjne systemy wykorzystujące cieki, prądy wodne itp. do produkcji energii elektrycznej na potrzeby odbiorcy i lokalnego systemu.

 1. Instalacje prosumenckie i sieci rozdzielcze niskiego napięcia z generacją rozproszoną

 • Integracja źródeł i zasobników energii elektrycznej i ciepła z siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia.

 • Bezpieczeństwo współpracy mikroźródeł z siecią rozdzielczą niskiego napięcia

 • Systemy optymalnego zarządzania i sterowania pracą sieci niskiego napięcia ze źródłami i zasobnikami energii.

 • Regulacja napięcia w sieciach z dużym udziałem mikroźródeł.

 • Wykorzystanie inteligentnych algorytmów prognostyczno-decyzyjnych do sterowania pracą mikrosystemów niskiego napięcia.

 • Optymalizacja strategii prosumenckich z wykorzystaniem inteligentnych liczników energii.

 • Środki i rozwiązania do poprawy jakości zasilania dla różnych nośników energii.

 • Wykorzystanie zasobników energii do wspomagania zarządzania energią oraz do realizacji usług pomocniczych związanych z poprawą jakości zasilania.

 • Jakość energii i jej regulacja w instalacjach mikrosystemach pracujących autonomicznie.

 • Optymalizacja struktury mikrosystemów do zadanego otoczenia i warunków zapotrzebowania na różne nośniki energii.

 • Praca autonomiczna mikrosystemów energetycznych.

 • Rozwój technologii zaspokajania dostaw nośników energetycznych w ARE (Autonomiczne Regiony Energetyczne).

 • Technologie integrujące różne systemy zasilania i dostępu do nośników energetycznych w skali mikro.

 • Rozwój nowych usług (w tym narzędzi inżynierskich) do projektowania nowych technologii dla energetyki prosumenckiej.

 • Rozwój technik magazynowania energii elektrycznej w układach prosumenckich.

 1. Technologie informatyczne w energetyce prosumenckiej

 • Technologie informatyczne w określaniu warunków przyłączenia oraz prognozy pracy sieci elektroenergetycznych z udziałem energetyki prosumenckiej.

 • Technologie GIS w sieciach niskiego napięcia.

 • Systemy wspomagania energetyki prosumenckiej.

 • Inteligentne systemy obsługi prosumenta z udziałem domowych sieci komputerowych typu HAN.

 • Bezpieczeństwo pracy sieci prosumenckich i mikrosystemów energetycznych.

 • Integracja systemów inteligentnego budynku ze systemami obsługi i sterowania energetyki prosumenckiej.

 • Rozwój otwartych protokołów i standardów wymiany danych w sieciach i instalacjach energetycznych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU