I. WYTWARZANIE ENERGII

 1. Wytwarzanie skojarzone – kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja

 • Technologie poprawiające efektywność skojarzonego wytwarzania i nowe metody skojarzonej generacji energii.

 • Dostosowanie układów skojarzonych do wykorzystywania nowych paliw lub paliw o gorszych parametrach jakościowych.

 1. Czysty węgiel

 • Nowe lub udoskonalone technologie wytwarzania energii z węgla zwiększające efektywność i/lub minimalizujące emisję zanieczyszczeń oraz konieczność składowania ubocznych produktów spalania.

 1. Rozwiązania poprawiające żywotność maszyn i urządzeń energetycznych oraz redukujące hałas

 • Nowe rozwiązania techniczne poprawiające żywotność maszyn i urządzeń energetycznych.

 • Nowe lub ulepszone metody monitorowania, predykcyjne i analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych, w tym również z użyciem SHM (Structural Health Monitoring).

 • Ograniczenie hałasu i drgań towarzyszących procesom generacji energii.

 1. Poprawa efektywności konwersji energii

 • Nowe lub ulepszone metody podnoszenia sprawności lub poprawy elastyczności wytwarzania energii.

 • Wykorzystanie ciepła odpadowego, niskotemperaturowego i innych form energii rozpraszanej, w tym energetyczne wykorzystanie hałasu i drgań.

 • Optymalizacja wytwarzania energii poprzez nowoczesne systemy sterowania i monitoringu – systemy zarządzania energią.

 • Wykorzystanie nowych form lub metod konwersji energii (np. Energy Harvesting).

 1. Poprawa parametrów jakościowych paliw

 • Nowe lub ulepszone metody poprawienia kaloryczności lub innych istotnych dla poprawy wytwarzania parametrów paliwa.

 • Monitorowanie parametrów jakościowych paliwa w czasie rzeczywistym.

 • Metody pozwalające utrzymać założone parametry paliwa w czasie rzeczywistym

 • Metody oczyszczania paliw stałych i płynnych.

 1. Ogniwa paliwowe

 • Technologie wytwarzania energii elektrycznej (również w skojarzeniu) z użyciem ogniw paliwowych (do zastosowań mobilnych lub stacjonarnych).

 • Układy hybrydowe z wykorzystaniem ogniw paliwowych.

 • Nowe lub ulepszone ogniwa paliwowe.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU