II. Innowacyjne produkty generyczne oraz innowacyjne wyroby medyczne suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 1. Opracowanie technologii wytwarzania „innowacyjnych” produktów generycznych oraz innowacyjnych wyrobów medycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 2. Metody implementacji nowoczesnych technologii produkcyjnych oraz poprawa formulacji skutkująca zmianą właściwości farmokodynamicznych i farmakokinetycznych.

 3. Wytwarzanie preparatów w oparciu o nowoczesne technologie farmaceutyczne wykorzystywanych
  w terapii chorób cywilizacyjnych.

 4. Nowe technologie dostarczania substancji aktywnych do organizmu pacjenta, w tym wykorzystanie nowoczesnych nośników w technologii farmaceutycznej.

 5. Technologie modyfikowanego uwalniania substancji aktywnych.

 6. Wytwarzanie materiałów nanostrukturalnych do celów medycznych.

 7. Technologie wytwarzania różnych form produktów z wykorzystaniem nowoczesnych formulacji.

 8. Technologie wytwarzania jednoskładnikowych i złożonych produktów z wykorzystaniem nowoczesnych formulacji.

 9. Wytwarzanie innowacyjnych produktów przy wykorzystaniu znanych substancji czynnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU