VII. Rehabilitacja skoordynowana

Rehabilitacja skoordynowana oznacza zespół działań wobec chorych, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, żywieniowych, psychologicznych, technicznych, edukacyjnych i społecznych zmierzających
do osiągnięcia, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wszystkie etapy procesu rehabilitacji w ramach opieki skoordynowanej wzmacniają i rozwijają współpracę specjalistów, tworzących interdyscyplinarne zespoły, których skład zależy od programu usprawniania, jaki zostaje opracowany indywidualnie dla określonej osoby. W celu skrócenia czasu rehabilitacji i stworzenia jej bardziej efektywną w postępowaniu z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi należy tworzyć i rozwijać współpracę pomiędzy specjalistami z zakresu medycyny, telemedycyny, fizjoterapii, psychologii, dietetyki, jak również współpracować z pracownikami społecznymi i przedsiębiorcami nastawionymi na edukację społeczeństwa
nt. roli jakości produktów i usług, w tym produktów żywnościowych skierowanych do osób wymagających spersonalizowanego podejścia w trakcie rehabilitacji.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU