V. Opieka Skoordynowana – ocena ryzyka/postępu choroby

Zintegrowana opieka zdrowotna obejmująca ocenę ryzyka i/lub postępu choroby obejmuje aspekty oceny klinicznej, społecznej, psychologicznej, obciążeń genetycznych, trybu życia, w tym nawyków żywieniowych. Wszystkie te aspekty mają bardzo ważny wpływ na skoordynowaną opiekę zdrowotną u ludzi w promocji
i profilaktyce zdrowotnej, a także w leczeniu oraz rehabilitacji. Zapewnienie balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, optymalne wykorzystanie dostępnych programów profilaktycznych
i diagnostycznych, utrzymanie aktywności fizycznej, szczególnie poprzez rozpowszechnianie sportu
i prawidłowego żywienia, pozwalają zachować nie tylko zdrowie fizyczne, ale także psychiczne obniżając ryzyko wystąpienie wielu chorób cywilizacyjnych, jak i ograniczając lub spowalniając postęp chorób, które już wystąpiły.

Metodologia oceny ryzyka w zakresie: aktywności fizycznej ograniczającej lub podwyższającej ryzyko chorób, zindywidualizowanych treningów poznawczych i mentalnych pozwalających na wczesne wykrywanie ryzyka pojawienia się choroby lub zaburzenia natury psychicznej, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych mających bezpośredni wpływ na ryzyko chorób, identyfikację w produktach spożywczych różnego typu substancji zwiększających ryzyko pojawienia się choroby lub jej dynamicznego rozwoju, oraz integracje tych czynników
z czynnikami medycznymi i klinicznymi procesu chorobotwórczego.

Ocena ryzyka i/lub postępu chorób rzadkich, chorób przewlekłych, chorób cywilizacyjnych, w których możliwości poprawy skuteczności i/lub bezpieczeństwa farmakoterapii są ograniczone, zawiera wielospecjalistyczną i innowacyjną opiekę, która zapewni wydłużenie i poprawę jakości życia,
przy uwzględnieniu rezultatów ekonomicznych.