V. ODZYSK WODY I INNYCH SUROWCÓW ZE ŚCIEKÓW

  1. echnologie wykorzystujące ścieki i osady jako potencjalny substrat materiałowy (odzysk produktów ze ścieków i osadów), w tym technologie odzysku i gospodarczego wykorzystania substancji biogennych.

  2. Nowe procesy i technologie mające na celu odzysk wody ze ścieków komunalnych oraz przemysłowych.

  3. Zamykanie obiegów wodno-ściekowych, z maksymalizacją wtórnego wykorzystania wstępnie oczyszczonych ścieków, oczyszczania wody poprocesowej na potrzeby komunalne i w sferze przemysłowej.

  4. Ograniczanie zużycia wody poprzez rozwój systemów odzysku i wykorzystania „wody szarej”.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU