IV. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 1. Oczyszczanie ścieków poprzez nowatorskie metody technologiczne, innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie reagentów i preparatów nowej generacji.

 2. Innowacyjne metody, procesy, materiały do usuwania ze ścieków trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), w tym substancji biologicznie czynnych.

 3. Rozwój metod dezynfekcji ścieków z uwzględnieniem ograniczenia możliwości powstawania szkodliwych produktów ubocznych.

 4. Nanotechnologie w oczyszczaniu ścieków.

 5. Udoskonalone wysokosprawne metody beztlenowego oczyszczania ścieków, w tym także zintegrowane systemy beztlenowo-tlenowe.

 6. Nowoczesne i efektywne systemy oczyszczalni hydrofitowych i przydomowych.

 7. Technologie oczyszczania wód i ścieków w przemyśle wydobywczym.

 8. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do zmniejszenia ilości biogenów wprowadzanych do wód powierzchniowych w tym wykorzystanie zbiorników wodnych powstałych w wyniku działalności przemysłowej jako biologicznych oczyszczalni wód powierzchniowych.
 9. Technologie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków uwzględniające usuwanie związków biogennych oraz intensyfikujące usuwanie zanieczyszczeń organicznych, a także prowadzące do uzyskania niezawodności technicznej, technologicznej i umożliwiające kontrolę efektów oczyszczania.

 10. Podwyższenie efektywności procesów oczyszczania ścieków i kondycjonowania osadów.

 11. Inteligentne systemy pomiarowe, programy informatyczne służące monitorowaniu jakości ścieków oraz sterowaniu procesami oczyszczania ścieków.

 12. Modelowanie procesów oczyszczania ścieków dostosowanych do specyfiki zanieczyszczeń.

 13. Modelowanie systemów odprowadzania ścieków z uwzględnieniem zjawisk opadowych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU