I. Poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych

 1. Uzdatnianie wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych poprzez nowatorskie metody technologiczne, innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie reagentów nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ilości produktów ubocznych odprowadzanych do środowiska.

 2. Sterowanie i kontrola procesów uzdatniania wody oraz testy i metody do oceny jakości wody
  i informatyczne systemy kontrolne stanu wody.

 3. Metody, procesy, materiały mające na celu zachowanie stabilności biologiczno-chemicznej wody oraz minimalizujące ilość produktów ubocznych powstających w procesach dezynfekcji wody.

 4. Metody i procesy do usuwania z wody zanieczyszczeń antropogenicznych (farmaceutyków, środków ochrony roślin, hormonów, metali ciężkich), prekursorów niebezpiecznych zanieczyszczeń wtórnych oraz biodegradowalnych frakcji zanieczyszczeń organicznych.

 5. Metody, procesy, materiały i rozwiązania systemowe stosowane w technologiach uzdatniania wody
  w sytuacjach kryzysowych oraz na obszarach niezurbanizowanych.

 6. Metody, procesy i technologie oczyszczania wód podziemnych z zanieczyszczeń substancjami węglowodorowymi i innymi substancjami chemicznymi.

 7. Modelowanie i intensyfikacja procesów oczyszczania wód w układach hybrydowych.

 8. Nowe techniki pomiarowe i metody badawcze w celu identyfikacji mikrozanieczyszczeń w wodzie.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU