III. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu

 1. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów metodami: mechanicznymi, termicznymi, kriogenicznymi, biologicznymi, mikrobiologicznymi, fizycznymi i chemicznymi

 2. Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie zabezpieczeń procesów przetwarzania odpadów

 3. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów, wpływające na redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery

 4. Innowacyjne technologie odzysku surowców deficytowych i krytycznych z odpadów

 5. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów wielomateriałowych, wielowarstwowych i kompozytowych

 6. Zagospodarowanie produktów z termicznego przekształcania odpadów, między innymi pirolizy, termolizy, gazyfikacji, technologii plazmowych itp.

 7. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu metali z odpadów

 8. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i poeksploatacyjnych

 9. Innowacyjne technologie trudnych do przetwarzania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z ZSEE

 10. Technologie przetwarzania odpadów z górnictwa surowców energetycznych i nieenergetycznych oraz odpadów mineralnych

 11. Innowacyjne urządzenia i linie do odzysku, w tym recyklingu odpadów

 12. Opracowywanie innowacyjnych technologii zagospodarowywania pozyskanych materiałów z przetworzenia odpadów

 13. Innowacyjne technologie metalurgiczne i hydrometalurgiczne odzysku, w tym recyklingu metali i ich związków z odpadów

 14. Selektywne, innowacyjne procesy technologiczne otrzymywania z odpadów wysokoprzetworzonych związków chemicznych

 15. Innowacyjne wyroby wielomateriałowe i kompozytowe na bazie odpadów do wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU