II. BEZPIECZNE METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI DO DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA LUB UNIESZKODLIWIENIA

  1. Opracowanie innowacyjnych bezpiecznych dla środowiska technologii transportu i magazynowania odpadów niebezpiecznych

  2. Nowe technologie zabezpieczania odpadów poprzez mineralizację, zestalenie i stabilizację

  3. Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed emisją gazów, odorów i pyleniem

  4. Bezpieczne technologie składowania odpadów niemożliwych do innych procesów zagospodarowania

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU