I. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW (M.IN. PRODUKCJA BEZODPADOWA LUB NISKOODPADOWA)

  1. Bezodpadowe lub niskoodpadowe innowacyjne technologie produkcji.

  2. Metody, narzędzia, procesy i technologie ograniczające wytwarzanie odpadów.

  3. Innowacyjne technologie prowadzące do zwielokrotnienia ponownego użycia materiałów.

  4. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych poprzez selektywne pozyskiwanie ich na etapach produkcji.

  5. Minimalizacja wytwarzania odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie innowacyjnych materiałów.

  6. Minimalizacja ubocznych produktów spalania surowców energetycznych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU