III. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE GAZU ZIEMNEGO

 1. Technologie poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż gazu ziemnego

 • Nowoczesne technologie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu.

 • Inteligentny monitoring złożowy i systemy wspomagania decyzji w procesach poszukiwania i zagospodarowania złóż.

 • Lokalne zagospodarowanie gazu ze złóż nienadających się do włączenia do sieci gazowniczych.

 • Nowatorskie metody rozpoznawania złóż gazohydratów w tym geofizyka morska.

 1. Innowacyjne technologie eksploatacji złóż i intensyfikacji wydobycia

 • Nowe technologie wiertnicze udostępniania starych i częściowo wyeksploatowanych złóż.

 • Modularne, kontenerowe systemy wiertnicze jako elementy inteligentnych kopalni gazu.

 1. Nowe technologie produkcji i dostosowania paliw gazowych do parametrów sieciowych.

 2. Nowe techniki i technologie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji infrastruktury gazowej.

 • Nowe rozwiązania automatyki sterującej i oprogramowania o funkcjonalnościach dedykowanych nowym zastosowaniom oraz integracji sieci gazowej z innymi sieciami.

 • Inteligentne sieci gazowe.

 • Nowatorskie metody, techniki i technologie zagospodarowania energii odpadowej wytwarzanej w procesach magazynowania i przesyłu paliw gazowych.

 • Nowe technologie ograniczenia emisji metanu do atmosfery z systemów infrastruktury.

 1. Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych

 • Nowoczesne materiały i techniki budowy gazociągów oraz rurociągów technologicznych

 • Innowacyjne metody rozwoju adhezyjnych i kohezyjnych połączeń rurowych

 1. Nowe mniej energochłonne metody magazynowania gazu.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU