II. TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ROPY NAFTOWEJ

 1. Technologie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i eksploatacji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej.

 • Techniki i technologie wydobycia pozwalające na maksymalizację wydobycia złóż

 • Zintegrowane metody analizy basenów naftowych dla detekcji węglowodorów

 • Techniki intensyfikacji produkcji (metody wtórne i trzecie: zatłaczanie wody, środków powierzchniowo czynnych, CO2 , metody mikrobiologiczne i chemiczne)

 • Nowe technologie udostępniania złóż w tym tight oil

 • Zautomatyzowane, bezzałogowe kopalnie ropy naftowej (smart oilfields)

 1. Technologie przerobu ropy naftowej

 • Techniki i technologie pozwalające na maksymalizację uzysków produktów białych.

 • Techniki i technologie pozwalające na optymalizację konwersji przetwarzanej ropy naftowej.

 • Techniki i technologie optymalizujące zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów z przerobu ropy naftowej.

 • Technologie wytwarzania produktów o ulepszonej jakości oraz produktów niszowych.

 1. Techniki i technologie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji infrastruktury paliwowo – naftowej (w tym sieci inteligentne)

 • Techniki i technologie pozwalające na optymalizację przesyłu, minimalizujące straty i poprawiające efektywność transportu/przesyłu ropy.

 1. Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych

 • Technologie i materiały optymalizujące procesy energetyczne (możliwość funkcjonowania procesów w obszarach wysokich temperatur i ciśnień) minimalizujące straty procesowe, pozwalające na lepsze uzyski.

 • Technologie wykorzystania gazu ziemnego w procesach przerobu ropy naftowej (w tym produkcji wodoru).

 1. Technologie produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

 2. Technologie przetwórstwa odpadów (komunalnych, popirolitycznych) w kierunku produkcji paliw

 3. Nowe produkty i technologie dla potrzeb przemysłu naftowego, energetycznego i chemicznego.

 • Technologie wykorzystania produktów odpadowych lub ubocznych w kierunku poprawy efektywności procesów przerobu ropy, chemicznych, wytwarzania energii.

 • Technologie produkcji substytutów środków smarowych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU