I. PRZETWÓRSTWO METALICZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH

 1. Nowe technologie i urządzenia do wzbogacania metalicznych surowców mineralnych

 • Technologie odzysku metali z rud o trudnych charakterystykach wzbogacalności.

 • Technologie kompleksowego odzysku składników użytecznych z antropogenicznych surowców wtórnych.

 • Innowacyjne technologie wzbogacania niskojakościowych rud polimetalicznych.

 • Nowe konstrukcje urządzeń do wzbogacania surowców mineralnych.

 1. Technologie metalurgiczne (piro i hydrometalurgiczne) produkcji metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych

 • Innowacyjne technologie topienia i rafinacji metali.

 • Nowe rozwiązania konstrukcji energooszczędnych agregatów hutniczych do stapiania rud i koncentratów metali, a także do przetwarzania produktów stapiania.

 • Nowe technologie pozyskiwania metali z odpadów i półproduktów z procesów metalurgicznych (żużle, pyły, szlamy).

 • Odzysk i przetwarzanie energii odpadowej gazów technologicznych z agregatów hutniczych oraz ze stałych i ciekłych materiałów.

 • Rozwój metod ługowania, w tym ciśnieniowego, rud i koncentratów metali.

 • Innowacyjne metody selektywnego wydzielania metali z roztworów wodnych (precypitacyjne, jonowymienne, elektrochemiczne).

 • Hydrometalurgiczne metody odzysku metali towarzyszących, w tym krytycznych.

 1. Innowacyjne technologie głębokiego przetwórstwa metali, w tym:

 • Wytwarzania materiałów funkcjonalnych metodami ciekłofazowymi.

 • Opracowanie nowych stopów do odlewania o ulepszonych walorach użytkowych w odniesieniu do aktualnie istniejących (nowe metody kontrolowanej krystalizacji i rozdrabniania struktury, dobór nowych dodatków stopowych).

 • Kształtowanie struktury i właściwości metodami przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej.

 • Wytwarzanie proszkowych materiałów metalicznych i kompozytowych z wykorzystaniem i rozwojem technik atomizacji, wysokoenergetycznego mielenia, syntezy mechanicznej, chemicznej i plazmochemicznej.

 1. Modyfikacja istniejących i nowe linie technologiczne i urządzenia dla procesów przetwórstwa metali, umożliwiające prowadzenie procesów ciągłych, zmniejszające ilość oddzielnych operacji technologicznych, zapewniających wytworzenie wyrobów nanostrukturalnych.

 2. Innowacyjne technologie obróbki metali, wytwarzania i nakładania warstw ochronnych i funkcjonalnych z wykorzystaniem metod chemicznych, elektrochemicznych, natryskiwania cieplnego i laserowej funkcjonalizacji powierzchni.

 • Metody i materiały do ochrony konstrukcji stalowych przed narażeniami środowiskowymi.

 • Powłoki użytkowe dla nowoczesnego budownictwa i nowych zastosowań inżynieryjnych.

 1. Nowe materiały metaliczne i kompozytowe, ukierunkowane na wytwarzanie substytutów metali krytycznych i szkodliwych;

 2. Nowe procesy kształtowania mikrostruktury i własności wyrobów, obejmujące technologie intensywnej deformacji plastycznej, tixoformingu, ultraszybkiego schładzania i spiekania,

 3. Przetwórstwo metali trudnotopliwych, ze szczególnym uwzględnieniem surowców krajowych

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU