II. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH

  1. Wielofunkcyjne, modułowe platformy badawczo-pomiarowe do badań poligonowych nowatorskich rozwiązań technicznych w eksploatacji zasobów morza w warunkach rzeczywistych.

  2. Bezzałogowe platformy mobilne do diagnostyki i monitorowania stanu konstrukcji morskich oraz urządzenia, techniki i systemy pomiarowe do akwizycji i przetwarzania danych o środowisku morskim.

  3. Pływające lub stacjonarne konstrukcje morskich farm wiatrowych lub platform poszukiwawczych, wydobywczych i przetwórczych.

  4. Komponenty i wyposażenie obiektów off-shore (w tym specjalistyczne żurawie, chwytaki, suwnice, systemy kompensacyjne lub napinające, specjalistyczne systemy wciągarek i systemy hydrauliczne), urządzenia do konwersji energii sprzyjające ochronie środowiska, w tym w szczególności służące do jednoczesnego pozyskiwania energii z falowania morza i aktywnej ochrony brzegów.

  5. Konstrukcje morskie do rozwoju akwakultury oraz technologie, urządzenia i metody do hodowli organizmów morskich.

  6. Obiekty rekreacyjne na morzu.

  7. Urządzenia i jednostki do przeładunku wielkogabarytowych morskich konstrukcji wsporczych.

  8. Technologie i urządzenia o podwyższonej sprawności i efektywności energetycznej stosowane na potrzeby produkcji off-shore i usług transportowych.

  9. Rozwój technologii hiperbarycznych.

  10. Projektowanie, technologia, urządzenia, systemy i metody służące eksploracji, szacowaniu i pozyskiwaniu zasobów morskich i dna morza.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU