I. PROJEKTOWANIE, BUDOWA I KONWERSJA SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ORAZ ICH SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA

  1. Projektowanie jednostek pływających, ich systemów i urządzeń w tym projektowanie modułowe statków.

  2. Budowa i konwersja jednostek pływających, w tym statków eksploracyjno-przetwórczych, obsługi offshore, ekologicznych promów pasażersko-samochodowych, statków i sekcji okrętowych z aluminium, jednostek do żeglugi w warunkach arktycznych, jednostek ratownictwa morskiego i poszukiwawczego, statków badawczych, barek i pchaczy o niskim zanurzeniu, jachtów i łodzi motorowych.

  3. Bezzałogowe pojazdy do monitorowania, inspekcji i obsługi obiektów off-shore, morskich obiektów hydrotechnicznych, stanu środowiska lub oceny zasobów morza oraz ich eksploatacji.

  4. Jednostki pływające o zredukowanym wpływie na środowisko (np. o napędzie elektrycznym, hybrydowym, zasilane LNG) oraz rozwiązania techniczne redukujące niekorzystny wpływ jednostek pływających na środowisko.

  5. Technologie, systemy i urządzenia dla jednostek pływających w zakresie automatyki okrętowej, systemów nawigacji i łączności, kontroli urządzeń okrętowych, napędu, wentylacji i elektryki.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU