II. GRY

 1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo

Prace dotyczą całego procesu produkcji gry i wiążą się z prototypowaniem, projektowaniem
i wzornictwem elementów składowych gry, w tym:

 • Nowatorskich koncepcji gier adresowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku i graczy,

 • Głównego modelu rozgrywki, zestawu głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry oraz ich połączeń i zależności.

 • Modelu komunikacji z graczem, kodu wizualnego oraz stylu wizualnego, w tym unikalnej warstwy artystycznej mającej odpowiednio oddziaływać na gracza,

 • Zestawów animacji, modeli i tekstur, modeli zachowań istot żywych oraz urządzeń mechanicznych.

 • Systemów udźwiękowienia gry opartych na systemie analizy sytuacji w grze w czasie rzeczywistym.

 • Poziomów, interfejsów, społeczności, postaci, ikon, przedmiotów, pojazdów, efektów specjalnych, roślinności oraz modeli wegetacji, warunków pogodowych wraz z symulacją oddziaływania, cyklów dnia i nocy.

 • Innowacyjnych i efektywniejszych metod produkcji, narzędzi do produkcji i modeli biznesowych.

 1. Platformy i silniki oraz techniki przetwarzania

Punkt ten obejmuje technologie będące podstawą procesu produkcji oraz działania każdej gry wideo, czyli przede wszystkim techniki przetwarzania oraz oprogramowanie pośredniczące (tzw. silniki):

 • Opracowanie i rozwój innowacyjnych silników grafiki i fizyki na potrzeby gier oraz ich adaptacja do wymagań różnych platform i urządzeń (mobilnych, konsol, etc.).

 • Techniki motion i performance capture.

 • Innowacyjne techniki digitalizacji obrazów i obiektów 3D.

 • Nowe i ulepszone techniki i narzędzia optymalizacji danych.

 1. Zastosowanie sztucznej inteligencji

 • Doskonalenie algorytmów służących rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych
  ze sztuczną inteligencją oraz metod ich implementacji w grach.

 • Algorytmy i modele symulacji wiarygodnych zachowań postaci, grup postaci czy środowiska.

 • Mechanizmy służące automatycznemu generowaniu treści.

 • Tworzenie systemów służących gromadzeniu, przechowywaniu i obróbce zasobów danych, które charakteryzują się dużą złożonością, zmiennością i rozmiarem (tzw. „Big data”).

 1. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji

Interakcja użytkownika z grą wideo jest kluczowym aspektem jej działania i jednocześnie tym elementem, który w istotnym stopniu rzutuje na jego zainteresowanie produktem i zaangażowanie
w rozgrywkę. Dlatego ważne dla rozwoju sektora są prace badawcze w zakresie:

 • Nowoczesnych narzędzi do wykorzystania innowacyjnych interfejsów i mechanizmów interakcji z grą i otoczeniem, ich adaptacji do nowych platform sprzętowych i dostosowania
  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Wykorzystania danych pochodzących z kontrolerów i sensorów w nowoczesnych mechanizmach interakcji z grą czy w mechanice gry.

 • Metod i rozwiązań, które pozwalają na stworzenie i zastosowanie nowych modeli narracji oraz gier o nieliniowej fabule.

 1. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online

Opracowanie nowoczesnych metod sprzedaży i dystrybucji gier oraz wsparcie rozwoju technologii
i infrastruktury niezbędnych dla wieloosobowych gier online, w tym:

 • Rozwiązań, technologii i infrastruktury na potrzeby udostępniania oraz obsługi gier w chmurze m.in. cyfrowej dystrybucji, dostarczania danych w czasie rzeczywistym (streaming), obsługi zewnętrznych systemów dystrybucji, unifikacji wyświetlania powiadomień.

 • Stworzenie platform i funkcjonalności do zaawansowanych rozgrywek wieloosobowych oraz interakcji pomiędzy użytkownikami wewnątrz gier i poza nimi, przy użyciu różnych platform oraz różnych sieci (np. Internet, LAN) oraz technologie i systemy zabezpieczeń przed oszustwami.

 • Rozwój rozproszonej infrastruktury, umożliwiającej rozgrywki wieloosobowe oraz budowanie środowiska dla tych rozgrywek o trwałym stanie (persistent state world).

 • Opracowanie nowatorskich modeli ekonomicznych na potrzeby cyfrowej dystrybucji oraz gier online.

 • Opracowanie platform dostarczających treści związane z grami mobilnymi oraz sieciowymi.

 1. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier

 • Narzędzia i metody wykorzystujące zaawansowane metody oceny reakcji, stanu psychologicznego i emocjonalnego gracza.

 • Narzędzia automatyzujące i ułatwiające procesy testowania gier oraz wykrywania błędów
  w tym testowania elementów tworzonych proceduralnie (automatycznie).

 • Narzędzia wspomagające komunikację oraz wymianę danych w ramach zespołu tworzącego grę.

 • Narzędzia wspomagające procesy tworzenia gier wideo na różne platformy i urządzenia.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU