I. WZORNICTWO

 1. Projektowanie wzornicze

Projektowanie produktów, usług, komunikacji wizualnej, interfejsów, z uwzględnieniem:

 • Formy – prace projektowe nad całkowitą nowością kształtu, modernizacją kształtu – głęboką lub powierzchowną.

 • Funkcji – zagadnień użytkowych wynikających z analiz funkcjonalno-ergonomicznych, obserwacji potrzeb i upodobań użytkowników, jak również z nowych koncepcji użytkowo-eksploatacyjnych.

 • Technologii – wynikające z pojawienia się nowych możliwości technicznych, zarówno
  w zakresie konstrukcji, jak technologii materiałowo-produkcyjnych.

 • Kreowania nowych potrzeb konsumenckich i społecznych.

 • Tworzenia struktur informacyjnych.

 • Tworzenia struktur użytkowych.

 • Projektowania interakcji.

 • Doświadczeń użytkownika („user experience”).

 1. Narzędzia wspierające wzorniczy proces projektowy

 • Nowatorskie metody projektowe zwiększające efektywność prac projektowych.

 • Nowatorskie metody projektowe wykorzystujące zaawansowane systemy IT.

 • Metody testowania koncepcji projektowych prowadzące do powstania nowych narzędzi wspomagających proces projektowy, m. in. wykorzystujących technologie IT.

 • Metody budowania modeli operacyjnych wykorzystywanych w procesie projektowym,
  w szczególności opartych o technologie IT.

 • Nowatorskie narzędzia służące do zapisu, komunikacji i prezentacji efektów prac projektowych mające na celu usprawnienie podejmowania decyzji w procesie projektowym, w szczególności oparte o technologie IT.

 • Nowatorskie narzędzia służące zarządzaniu pracy i komunikacji interdyscyplinarnego zespołu projektowego, w tym oparte o technologie IT.

 • Nowatorskie narzędzia służące do testowania koncepcji projektowych w fazie przedprototypowej.

 • Nowatorskie narzędzia służące do prototypowania koncepcji projektowych, w pracach, których efektem końcowym jest rozwiązanie materialne i niematerialne (system, proces, organizacja, usługa) w tym z zakresu UX i IT.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU