VI. Układy i systemy optoelektroniki zintegrowanej

 1. Technologie i materiały dla optoelektroniki zintegrowanej – w tym technologie bazujące na
  platformach półprzewodnikowych oraz dielektrycznych.
 2. Prototypowanie i wytwarzanie układów MOEMS/NOEMS do zastosowań w systemach czujnikowych,
  telekomunikacyjnych, medycznych oraz układach przetwarzania informacji.
 3. Prototypowanie i wytwarzanie komponentów oraz specjalizowanych układów fotoniki scalonej ASPIC
  – pasywnych oraz aktywnych, przeznaczonych do zastosowań w systemach czujnikowych,
  telekomunikacyjnych, medycznych oraz układach przetwarzania informacji.
 4. Technologie integracji fotoniczno-elektronicznej (ASPIC+ASIC).
 5. Technologie „packagingu” układów optoelektroniki zintegrowanej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU