IV. Optoelektroniczne urządzenia i systemy

 1. Rozwiązania optoelektroniczne w procesach wytwarzania i sterowania:
  • urządzenia i systemy do obróbki przestrzennej i powierzchniowej materiałów oraz
  wytwarzania części wraz z aparaturą i technologiami wspomagającymi te działania.
  • urządzenia i systemy do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi oraz kontroli
  elementów, podzespołów i produktów, wraz z aparaturą i technologiami wspomagającymi te
  działania.
  • urządzenia do rejestracji obrazów w różnych zakresach widma, ich formowania,
  przekształcania, porównywania i analizy, w tym urządzenia noktowizyjne i termalne,
  wykorzystywane do „sztucznego widzenia” w robotyce i nawigacji oraz zapewniające
  obrazowanie w reżimie bardzo małego natężenia światła, wraz z aparaturą i technologiami
  wspomagającymi te działania.
 2. Optoelektroniczna aparatura kontrolna i pomiarowa
  • urządzenia do pomiarów parametrów promieniowania elektromagnetycznego w różnych zakresach
  widma (np. spektrometry, elipsometry, mierniki energii).
  • mikroskopia świetlna.
  • urządzenia kontrolne i pomiarowe wykorzystujące zdolność tworzenia obrazów w różnych zakresach
  widma, ich formowania, przekształcania, porównywania i analizy. sensory służące do przetwarzania
  różnych wielkości fizycznych na równoważne ich wartościom parametry wiązek światła i bazujące na
  nich urządzenia kontrolne i pomiarowe.,
  • specjalistyczna aparatura pomiarowa w zakresie metrologii optycznej oraz ultraprecyzyjnych
  pomiarów optycznych i atomowych.
  • urządzenia kontrolne i pomiarowe wykorzystujące specyficzne własności promieniowania
  laserowego.
 3. Optoelektroniczna aparatura diagnostyczna, terapeutyczna i analityczna wykorzystująca specyficzne
  własności różnych źródeł światła, często oparta na laserach lub w połączeniu ze światłowodami
  i możliwością obrazowania,oraz przetwarzania i analizy obrazów do zastosowań w medycynie
 4. Optoelektroniczna aparatura w systemach bezpieczeństwa: inteligentne sensory, sieci sensorów
  oraz linie zbierania i przesyłania do centrów decyzyjnych danych dotyczących zagrożeń
  powodziowych, atmosferycznych, pożarowych, radiologicznych, transportowych umożliwiających
  bieżącą kontrolę bezpieczeństwa wybranych dziedzin życia i gałęzi gospodarki

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU