III. Technologie i  materiały do wytwarzania źródeł i detektorów promieniowania optycznego

 1. Technologie i materiały laserowych źródeł promieniowania oraz detektorów promieniowania opartych
  na materiałach z szeroką przerwą energetyczną. Lasery i detektory w obszarze VIS oraz UV.
 2. Technologie i materiały dla laserów i detektorów promieniowania na zakres podczerwieni. Lasery i
  detektory w obszarze podczerwieni.
 3. Technologie i materiały do wytwarzania oraz detekcji promieniowania w zakresie terahercowym (THz)
  i powiązane systemy obrazowania.
 4. Urządzenia i systemy laserowe generujące promieniowanie szerokopasmowe o duŜej spójności
  przestrzennej.
 5. Technologie, materiały i układy laserów (mikrolaserów) ciała stałego: pracy ciągłej i impulsowych
  (nano-, piko-, i femto-sekundowych), układy nieliniowej przemiany częstotliwości optycznych.
 6. Urządzenia i systemy laserowe do zastosowań przemysłowych, w tym (mikro)obróbki i diagnostyki
  przemysłowej.
 7. Urządzenia i systemy laserowe dla przesyłania i przetwarzania informacji.
 8. Urządzenia i systemy laserowe do diagnostyki medycznej oraz terapii.
 9. Układy wspierające systemy laserowe oraz systemy detekcji.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU