II. Technologie, materiały i urządzenia światłowodowe

  1. Technologie, i diagnostyka światłowodów pasywnych i aktywnych zarówno szklanych jak i polimerowych oraz elementów światłowodowych na bazie nowych typów włókien (tj. posiadających istotne ulepszenia w porównaniu do standardowych włókien ustandaryzowanych w rekomendacjach ITU-T serii G.65x) dla telekomunikacji światłowodowej nowej generacji.
  2. Technologie i diagnostyka światłowodów aktywnych, do zastosowań we wzmacniaczach i laserach włóknowych CW i impulsowych.
  3. Technologie, i diagnostyka światłowodów mikrostrukturalnych i nanostrukturalnych o kształtowanych własnościach transmisyjnych, oraz z funkcjonalizowanych polimerów o nowych właściwościach, a także światłowodów z udziałem materiałów kompozytowych.
  4. Technologiei diagnostyka włókien specjalizowanych, projektowanych pod kątem niestandardowych funkcjonalności, wśród nich generacji supercontinuum i innych efektów nieliniowych, transmisji wysokich mocy optycznych, przenoszenia nietypowych zakresów spektralnych, czy też
    niekonwencjonalnych charakterystyk modowych lub dyspersyjnych.
  5. Urządzenia światłowodowe – lasery i wzmacniacze światłowodowe nowej generacji, w tym urządzenia na nietypowe zakresy spektralne, jak VIS oraz MIR.
  6. Technologie i diagnostyka sensorów światłowodowych oraz wspomagających elementów światłowodowych i optycznych do zastosowań sensorycznych.
  7. Technologie i diagnostyka pokryć światłowodowych do zastosowań przemysłowych, a także o wysokiej odporności na środowisko agresywne i narażenia, w tym chemiczne, biologiczne, radiacyjne i mechaniczne; technologie umożliwiające łączenie i obróbkę włókien światłowodowych w takich warunkach.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU