II. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów

  1. Technologie inteligentnego sterowania urządzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych.

  2. Technologie mobilne w urządzeniach, maszynach, robotach oraz w procesach wytwórczych i logistycznych.

  3. Techniki sensorowe, napędy, zasilanie w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach.

  4. Technologie wytwarzania i montażu w warunkach kosmicznych.

  5. Metody, narzędzia, oprzyrządowanie, materiały i procesy związane z technologią przyrostową.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU