I. Projektowanie i optymalizacja procesów

  1. Inteligentne systemy bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych oraz robotów.

  2. Projektowanie zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna-maszyna, system-system.

  3. Wirtualne prototypowanie rozwiązań w automatyzacji i robotyce procesów.

  4. Rozwój i projektowanie rozwiązań informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję, systemy eksperckie, rozbudowane systemy wnioskowania, systemy oparte o symulacje komputerowe na różnym poziomie złożoności, systemy wieloagentowe.

  5. Systemy optymalizacji procesów pomocniczych w procesach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.

  6. Projektowanie, optymalizacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU