X. GEOINFORMATYKA

Opracowanie innowacyjnych systemów, aplikacji, algorytmów, funkcji, modeli, standardów (lub istotne udoskonalenie istniejących) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w celu zapewnienia efektywnego pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, analizowania, udostępniania, wizualizowania informacji o przestrzeni, w następującym zakresie:

 1. Modele i struktury danych przestrzennych, standardy i formaty zapisu, kompresji i wymiany danych.

 2. Przetwarzanie geoinformacji w chmurze (ang. spatial cloud computing).

 3. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie do efektywnego przetwarzania geoinformacji wielkiej skali.

 4. Zarządzanie dużymi zbiorami danych przestrzennych (ang. spatial big data).

 5. Harmonizacji danych przestrzennych.

 6. Efektywne filtrowanie, agregacja i generalizacja informacji przestrzennej.

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów danych przestrzennych.

 8. Aplikacje geoinfomacyjne czasu rzeczywistego oraz uwzględniające wymiar czasu (np. wieloczasowe).

 9. Optymalizacja marszrutyzacji obiektów ruchomych.

 10. Integracja systemów geoinformacyjnych z innymi systemami informatycznymi np. ERP, CRM, SCADA, BIM1.

 11. Automatyzacja procesu integracji rejestrów państwowych z bazami danych przestrzennych.

1 ERP – ang. enterprise resource planning, CRM – ang. customer relationship management, SCADA – ang. supervisory control and data acquisition, BIM – ang. building information modeling

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU