VI. STANDARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I MODELOWANIE INTELIGENTNYCH SIECI

Opracowanie innowacyjnych (nowych lub usprawniających) rozwiązań wspierających różne obszary (ang. cross-cutting) budowy i rozwoju inteligentnych sieci:

  1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w inteligentnych sieciach i systemach

  2. Cyberbezpieczeństwo

  3. Ochrona prywatności

  4. Inteligentne systemy bezpieczeństwa (ang. smart security)

  5. Wspieranie opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych i ich wdrożenia

  6. Metody modelowania i automatycznego testowania (poprawy jakości wytwarzania oprogramowania – wytwarzania aplikacji)

  7. Wykorzystanie geoinformacji w rozwoju inteligentnych sieci i systemów

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU