V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

  1. Inteligentne interfejsy maszyna-maszyna

  2. Inteligentne interfejsy człowiek-maszyna (ang. HMI), a w szczególności:

  • Systemy i rozwiązania biometryczne

  • Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów

  • Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality)

  • Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów komunikacyjnych i wizualnych

  • Komunikacja akustyczna i głosowa

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU