IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH SIECIACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 1. Analiza danych zgromadzonych w chmurach

 2. Optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (ang. Cloud Computing)

 3. Systemy rozproszone i przetwarzanie równoległe

 4. Uczenie maszynowe (ang. machine learning)

 5. Sztuczna inteligencja

 6. Wirtualizacja

 7. Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big data, data mining)

 8. Kompresja i redukcja wielkości danych

 9. Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych

 10. Zarządzanie wiedzą w organizacjach

 11. Wykorzystanie sieci społecznościowych w pozyskiwaniu i analizie danych oraz dystrybucji informacji

 12. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej

 13. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie umożliwiające posadowienie systemów i aplikacji sieciowych wielkiej skali danych

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU