III. ARCHITEKTURY, SYSTEMY I APLIKACJE W INTELIGENTNYCH SIECIACH

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

  1. Integracja inteligentnych systemów

  2. Łączność w sytuacjach kryzysowych

  3. Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci komunikacyjnych

  4. Zachowanie ciągłości komunikacji

  5. Zapewnienie dostępność (ang. availability) komunikacji

  6. Samoorganizujące się sieci komunikacyjne

  7. Inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (ang. smart healthcare, smart education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych

  8. Symulatory oraz rozwiązania „serious games”

  9. Wspomaganie decyzji

  10. Zarządzanie stopniem obciążenia i zużyciem energii w centrach danych (ang. data centers)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU