I. TECHNOLOGIE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI, TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY, SYSTEMY WBUDOWANE

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

  1. Inteligentne komponenty sieci

  2. Rozwiązania umożliwiające tworzenie usług dla sieci nowej generacji (m.in. 5G)

  3. Infrastruktura do prototypowania, testowania i eksperymentów służąca wdrożeniom

  4. Optyczne, bezprzewodowe technologie sieciowe

  5. Rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things)

  6. Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data)

  7. Rozwiązania nasobne (ang. wearable devices)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU