V. Zagadnienia Horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych

 1. Technologie elektroniczne i informatyczne dla systemów sensorowych.

 2. Innowacyjne materiały dla technologii sensorowej.

 3. Techniki i systemy oszczędnego wykorzystywania energii na potrzeby autonomicznych sensorów i sieci sensorowych.

 4. Przyrządy i systemy pozyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting) dla sensorów i sieci sensorowych.

 5. Sensory pracujące w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

 6. Sensory wysokiej rozdzielczości i dokładności.

 7. Technologie obudów i montażu (packaging) dla technologii sensorowej i detektorowej.

 8. Zagadnienia integracji i miniaturyzacji heterogenicznych i inteligentnych systemów sensorowych.

 9. Metody podnoszenia niezawodności sensorów i systemów sensorowych.

 10. Sensory wielkości fizycznych i chemicznych oraz elektroniczne układy wspomagające, pracujące
  w trudnych warunkach środowiskowych, w tym warunkach kosmicznych (harsh environment).

 11. Wykorzystanie fuzji danych gromadzonych przez różne typy sensorów.

 12. Układy mikroelektroniczne, w tym specjalizowane układy scalone ASIC dla potrzeb sensorów i sieci sensorowych.

 13. Sensory i sieci sensorowe dla diagnostyki bio-medycznej.

 14. Sensory i sieci sensorowe dla prewencji w stanach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
  i/lub epidemiologicznego.

 15. Sieci sensorowe do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i obiektów publicznych.

 16. Sensory oraz inteligentne sieci sensorowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych i dla rehabilitacji.

 17. Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich
  i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).

 18. Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych.

 19. Sensory i sieci sensorowe dla inteligentnych budynków i miast

 20. Sensory dla monitorowania środowiska naturalnego.

 21. Sensory i sieci sensorowe dla potrzeb modelowania człowieka, jego zachowań
  i otoczenia (ergonomia pracy, tworzenie środowisk wirtualnych i inne).

 22. Sensory i sieci sensorowe wspomagające rolnictwo, leśnictwo i przemysł rolno-spożywczy.

 23. Sensory i sieci sensorów dla modelowania, symulacji, kontroli i/lub sterowania procesów technologicznych w przemyśle.

 24. Sensory i sieci sensorów do monitoringu warunków przechowywania w łańcuchu dostaw i śledzenia produktów w celach identyfikacyjnych.

 25. Sensory i sieci sensorowe na potrzeby zaawansowanych systemów ochrony perymetrycznej.

 26. Sensory i sieci sensorowe na potrzeby sterowania maszyn gestami i mową.

 27. Sensory i inteligentne sieci sensorowe dla lokalizacji osób i rzeczy w dynamicznie zmiennym środowisku na ograniczonym obszarze.

 28. Sensory i sieci sensorowe dla adaptacyjnych antykolizyjnych i antyzderzeniowych systemów
  w transporcie i w przemyśle.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU