IV. SIECI SENSOROWE

 1. Techniki zarządzania, optymalizacji i samoorganizacji sieci sensorowych.

 2. Bezpieczeństwo sensorów i sieci sensorowych oraz systemy zabezpieczenia przesyłu i gromadzenia danych.

 3. Lokalizacja w sieciach sensorowych (algorytmy lokalizacyjne, techniki lokalizacji i tworzenia map,
  w szczególności dedykowane dla obszarów podwyższonego ryzyka i/lub trudnych warunków propagacyjnych).

 4. Techniki przetwarzania i gromadzenia danych dla sensorów i sieci sensorowych.

 5. Techniki sztucznej inteligencji, wspierające funkcjonowanie i wykorzystanie inteligentnych sieci sensorowych.

 6. Inteligentne sensory i sieci sensorowe wykorzystujące techniki akustyczne, sejsmiczne, spektralne i/lub obrazowania.

 7. Rozwój sensorów i sieci sensorowych typu Body Area Network (BAN).

 8. Tworzenie nowych rozwiązań służących autonomizacji funkcjonowania sieci sensorowych.

 9. Sieci sensorowe do monitorowania stanu środowiska człowieka.

 10. Sieci sensorowe na potrzeby monitorowania ruchu lądowego, powietrznego, wodnego, w tym radary ze sterowaną wiązką.

 11. Inteligentne sieci sensorowe wspierające handel, zwłaszcza elektroniczny oraz systemy integrujące elektroniczne kanały sprzedaży z kanałami tradycyjnymi.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU