II. SENSORY CHEMICZNE

  1. Tworzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i opracowania technologii wytwarzania czujników chemicznych, w tym elektrochemiczne, półprzewodnikowe, termometryczne, masowe, optyczno-światłowodowe, typu lab-on – chip, spektrometryczne, rezonansowe (MEMS/NEMS) i inne.

  2. Matryce sensorów chemicznych.

  3. Sensory chemiczne gazów (fotoniczne, konduktometryczne i inne).

  4. Techniki i materiały dla funkcjonalizacji sensorów chemicznych.

  5. Sensory chemiczne, detektory i sieci sensorowe dla monitorowania stanu bezpieczeństwa chemicznego i radiologicznego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU