I. SENSORY FIZYCZNE

 1. Sensory światłowodowe punktowe i rozłożone, w szczególności wykorzystujące światłowody mikrostrukturalne, do pomiarów wielkości fizycznych w szczególności kształtu, odkształceń, temperatury i innych.

 2. Technologia i konstrukcja sensorów i detektorów promieniowania elektromagnetycznego
  i/lub jonizującego.

 3. Technologia i konstrukcja sensorów wykorzystujących ultradźwięki.

 4. Technologia i konstrukcja sensorów i mikrosensorów (MEMS/NEMS/MOEMS), w tym dla wielkości mechanicznych (siła, naprężenie, odkształcenie, przyspieszenie, drgania, położenie i inne).

 5. Rozwój sensorów elastycznych i/lub drukowanych.

 6. Technologia i konstrukcja sensorów wielkości elektrycznych i magnetycznych.

 7. Sensory dla diagnostyki materiałowej w tym dla badań nieniszczących.

 8. Systemy nawigacji w obiektach zamkniętych.

 9. Sensory fizyczne dla autodiagnostyki maszyn i urządzeń w systemach M2M lub M2H.

 10. Sensory na potrzeby pomiarów masy i siły, w tym pomiarów dynamicznych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU