KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE (SENSO)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Słowniczek:

MEMS (ang. MicroElectroMechanical Systems) – mikrosystem najczęściej wytwarzany przy użyciu technologii półprzewodnikowej, składający się z elementów mechanicznych i elektrycznych.

NEMS (ang. NanoElectroMechanical Systems) – mikrosystem najczęściej wytwarzany przy użyciu technologii półprzewodnikowej, składający się z elementów mechanicznych i elektrycznych, zawierający elementy
o rozmiarach nanometrycznych.

MOEMS (ang. MicroOptoElectroMechanical Systems) – mikrosystem najczęściej wytwarzany przy użyciu technologii półprzewodnikowej, składający się z elementów mechanicznych, optycznych i elektrycznych.

Body Area Network – sieć sensorowa, której elementy ulokowane są na lub wewnątrz organizmów żywych.

SHM (ang. Structural Health Monitoring) – Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji.

PHM (ang. Prognostics Health Monitoring) – Zarządzanie i przewidywanie żywotności konstrukcji.

M2M (ang. Machine to Machine ) – Komunikacja pomiędzy maszynami.

M2H (ang. Machine to Human) – Komunikacja pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Harsh environment – trudne warunki środowiskowe (np. warunki kosmiczne, górnictwo, hutnictwo).