III. Zaawansowane materiały i nanotechnologie W ENERGII ODNAWIALNEJ ORAZ DO TRANSFORMOWANIA, MAGAZYNOWANIA I racjonalizacji gospodarowania energią

  1. Nowe wielofunkcyjne materiały, nanomateriały i nanokompozyty:

  • do pozyskiwania, transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią,

  • do wysokowydajnego pozyskiwania energii fotowoltaicznej z wykorzystaniem krzemu mono
    i polikrystalicznego oraz materiałów nieorganicznych i organicznych,

  • zapewniające integrację technologii magazynowania energii w sieci elektrycznej,

  • zapewniające dobór metod magazynowania energii poprzez transformację energii elektrycznej do nośników energii chemicznej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU