I. Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla celów medycznych ochrony zdrowia oraz materiały hybrydowe z udziałem żywych tkanek i komórek

  1. Nowe materiały, w tym kompozytowe, nanostrukturalne i hybrydowe:

  • na wyroby medyczne, w tym implanty, o zróżnicowanym składzie chemicznym i fazowym rdzenia i warstw zewnętrznych oraz anizotropowych właściwościach, oraz materiały nanokompozytowe na porowate rusztowania (skafoldy) do hodowli komórkowych,

  • akceptowalne przez organizm ludzki nano- i mikroimplanty medyczne, biokompatybilne nanoznaczniki fluoroscencyjne, do nanokapsulacji farmaceutyków, do zastosowań
    w bioobrazowaniu i transporcie leków, do celów diagnostyki i leczenia, umożliwiających utworzenie inteligentnych nanolaboratoriów medycznych i telemedycznych,

  • na opatrunki, na wyroby chirurgiczne i higieniczne, umożliwiające dozowanie leków
    i nanofarmaceutyków, z regulowanym czasem biodegradacji i separacji od podłoża,

  • z udziałem żywych tkanek i komórek.

2. Technologie i nanotechnologie warstw powierzchniowych produktów, w tym nanostrukturalnych specjalnego przeznaczenia.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU