II. ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE BIOMASY DO SPECJALISTYCZNYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

  1. Wytwarzanie specjalistycznych produktów rynkowych z surowców roślinnych, zwierzęcych i ich pochodnych na drodze procesów chemicznych lub biochemicznych.

  2. Wykorzystanie produktów ubocznych z przetwórstwa biomasy do wytwarzania specjalistycznych produktów.

  3. Wytwarzanie produktów specjalistycznych poprzez biotechnologiczne przetwórstwo biomasy
    i wytwarzanie półproduktów do wspomagania takiego przetwórstwa.

  4. Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie polimerów i tworzyw z wykorzystaniem tych polimerów.

  5. Toryfikacja biomasy do biowęgli dla potrzeb rolnictwa i oczyszczalni ścieków.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU